KRATKA POVEST O GRCKOJ PDF

daily weekly weekly Type and level of studies: Undergraduate academic studies. Course name: Introduction to Neo Kratka povest o Grčkoj. Beograd: Jasen. Mutavdžić, Predrag. Prokvašen vodom, uprljan glibom, noge podbio o kamenje, raskrvario na oštrome šljunku, ozario koprivama, izbo na glogovu Joe pristade, a povest će i mene sa sobom ako dopusti gospoda Joe. 2U grčkoj mitologiji div sa stotinu očiju, vječno budan. Bit će tek kratka šetnja u rane jutarnje sate.

Author: Dairamar JoJomi
Country: Denmark
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 10 September 2008
Pages: 261
PDF File Size: 16.22 Mb
ePub File Size: 16.88 Mb
ISBN: 714-1-82257-143-6
Downloads: 42915
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrazshura

Zbog toga dobaci samo napomenu: Bio se ve ppvest na gustu vlanu travu i kao mahnit pilio negve ne marei ni za mene ni za svoju nogu, na kojoj se nalazila stara nauljana rana to je prokrvarila.

Carls Dikens – Velika ocekivanja – [PDF Document]

Sve to sam propatio do sada, nije poevst nita prema osjeajima koji su ovladali nada mnom poves su poslije litanije moje sestre svi uutjeli i u-prli u mene poglede pune gnjeva i uasa to sam i te kako svjesno i bolno osjeao.

I ja mislim, mali nato e on. Iz oiju mu osim toga izbijala strahovita glad, pa sam u asu, kad sam mu pruio turpiju, to ju je bacio u travu, pomislio kako bi pokuao i nju pojesti da nije primijetio moj zamotak. Iz toga sam zakljuio da se Grkcoj obrazovanje nalazi tek u prvim poecima razvitka, ba kao i parni stroj. Vidio sam da je nevjesta sva uvenula, ba kao i vjenana haljina i cvijee, da je nestalo svakog sjaja, osim bljeska u upalim oima.

Dosta – udno ime kui, gospoice. Osjetit e da je rakija slaba i rei ostalima, a moja e sudbina biti zapeaena! U mojoj kovanici ima i za njega mjesta! Koliko je, ako dodamo tome jo esnaest? A tko te je othranio svojom rukom?

Gospodin Wopsle je govorio molitvu zahvalnicu deklamirajui kao glumac – a to je, kad se danas toga sjetim, bila neka bogomoljaka mjeavina Duha iz Hamleta i Richarda Treeg.

S keatka na metalnoj ploi pred ognjitem, u koju sam po potrebi mogao zavirkivati, rkajui sam natampao za sat-dva brckoj poslanicu: Da nije Boi, ve nedjelja, vrsto sam uvjeren da bih uvelike bio zapanjio na maleni skup vjernika sluei se ovim krajnjim sredstvom. Otvarao sam vrata uzvanicima ne bi li pomislili kako je u nas obiaj da svakog dana otvaramo vrata – i prvi gost kome sam ih otvorio bio je gospodin Wopsle. Sedlarov je opet posao bio u tome da promatra majstora za izradu koija, koji je po svoj prilici zaraivao kruh svagdanji time to je s rukama u depu gledao pekara.

  DIVAN CONVERSACIONES CON ENRIQUE BUNBURY PDF

Uskoro stigoh do tvrave i nadoh tamo onog pravog mukarca kako ogrlivi sama sebe objema rukama, epa tamo-amo kao da je svu no proepao, obuhvatajui i grijui svoje tijelo i eka na mene. Dosta mi je poveest i nevolje to sam ena kovaa, pogotovu kad je taj kova jedan Gargerv, a usto jo i tebi zamjenjujem majku. Dar nije vei od vaih zasluga. Vjerujem ti – ree.

Briznuh u pla, zamolih ga da mi oprosti i zagrlih Joea, a on, odba-civi vatralj, zagrli me i ree: Malo previe crvenila koe ili tu i tamo kotu-njavosti to to smeta! Joe baci na njih pogled te izjavi da bi za popravak trebalo u vignju naloiti vatru, a to e prije potrajati dva sata nego jedan. Jeste li vi, kovau, moda primijetili da vam grckooj nestalo neto kao pateta? Nisam ukrao za sebe!

rkatka

Carls Dikens – Velika ocekivanja

Opazio sam da je gospodin Pumblechook u svojoj gostoljubivosti kanda zaboravio daje vino bio donio na dar; uzeo je bocu iz ruke gospode Joe i prisvojio za sebe ast da natae svima redom u neodoljivom nastupu srdanog veselja.

Ne zna da se ujko Pumblechook- svjestan svih mogunosti to se pruaju djeaku ako doe u kuu gospoice Havisham izjavio spremnim da ga veeras u svojoj koiji poveze k sebi u grad i sutra 29ujutru sam glavom preda gospoici Havisham.

Nije mi bilo jasno je li uope shvatio moju namjeru, jer nisam razumio njegova pogleda, a sve se odigralo u tili as. E, izabrao je divan primjer, i to ba on koji je maloas pjevao slavu svinjetini to je tako sona i masna! Pomislim, kako nije ba suvie pristojna prema samoj sebi, kad bi mi mogla odvratiti laima, ako bih joj i dalje postavljao pitanja. Joe je u tom trenutku uvelike podstakao moju radoznalost, napreui se iz sve snage da to vie razjapi usta i namjesti usne tako kao da e izgovoriti: Promatrao sam gospodina Pumblechooka kako balansira noem.

Opazila je kako sam se zagledao u sve to i ree: Tog sam istog jutra otkrio i udno srodstvo izmeu sjemenja i polubaruna. Ej, jeste li ikad 23vidjeli takvo udovite od djeaka! Gospodin Wopsle me je ne jedanput uplaio svojim puhanjem i sipljivim dahtanjem. Odigoe glave, pogledavi nas pospano, te opet prilegoe. Pokuao sam to uraditi s teretom na nozi, a to me ponovno podsjealo na onoga s teretom na njegovoj nozi, i uvidio sam kako je zaludu sve moje nastojanje da izvuem kruh s maslacem dolje kod glenja.

  HP 5334A MANUAL PDF

Pomakoh nogama stol, a da nitko nije vidio, kao to danas ine spiritisti. Onda bi nas opet poveo kui pa udri po nama. Na mahove sve utia, a tad bi grckou vojnici nijemo stali. Nedjeljom bi polazila u crkvu ista i dotjerana.

I ve je sipao sasjeckano meso niz grlo, i to tako neobino vie nalik na nekoga koji u najveoj hitnji sve to sprema na sigurno mjesto, a ne da jede. I do dna odgovori narednik.

Mojim se djetinj-skim oima inilo da izmie rukama to ih mrtvi oprezno pruaju iz grobova, da ih opletu oko njegovih gleanja i povuku ga u raku.

Prokvaen vodom, uprljan glibom, noge podbio o kamenje, raskrvario na grckij ljunku, ozario koprivama, izbo na glogovu trnju. Ali ja sam se brinuo za tebe, Pipe odvrati njeno i priprosto.

Joe, koji se usudio poslije mene ui u kuhinju kad je nestalo smet-ljare, povue nadlanicom preko nosa i pomirljivo se osmjehne kad ga gospoda Joe osinu pogledom.

Naposljetku stigosmo do vrata neke sobe i ona mi ree: Hramao, drhtao, piljio oima, reao, a zubi mu cvokotali u ustima kad me je epao za podbradak. Pokazah rukom gdje lei nae selo krtaka nizinskom obalnom kraju, medu johama i okresanom drveu, milju-dvije od crkve.

Gospodo Joe ree ujak Pumblechook, sredovjean, krupan i sipljiv mlitavac s ustima kao u ribe, s tupim izbuljenim oima i na-kostruenom kosom boje pijeska, koji kao da se taj as umalo nije udavio i upravo sada opet osvijestio: To e uiniti, ni da kratkka ni da oda znakom da si me vidio, ili ma koga drugoga, i potedjet u ti ivot.

A ja nisam – prihvati Joe ponovno, svrnuvi pogled od mene i ponovno stade gladiti zaliske. Joeu je oito bilo neugodno to, prema njegovu miljenju, nemam teka pri jelu, pa zamiljeno odgrize komad svoje krike, kao da mu osobito ne prija. Vrlo pouno za mlade – odvrati gospodin Wopsle.